انواع قطعات فلزی

مهمترین جنس قطعات را فلزات آهنی تشکیل می دهند. مانند چدن، فولاد، فلزات غیرآهنی سبک و سنگین، آلیاژهای آ نها و مواد مصنوعی تشیکل می دهند.

چدن: اگر درصد کربن در آهن بین ۰۶ / ۲ تا ۶۷ / ۶ درصد باشد، آن را چدن می نامند.

فولاد:اگر به آهن بین ۵/ ۰ تا ۰۶ / ۲ درصد کربن اضافه شود آلیاژ به دست آمده فولاد نامیده می شود. برای بهبود خواص فولاد آن را با عناصر دیگر ترکیب می کنند.از جمله این عناصر منگنز، کروم و سایر فلزات است.

فلزات غیرآهنی سبک: آلومینیم و آلیاژهای آن جزء این دسته از فلزات به شمار می روند. به علت سبکی وزن و استحکام زیاد در صنایع مختلف از جمله هواپیماسازی کاربرد فراوان دارد و مقاومت به خوردگی آن بالاست.

فلزات غیرآهنی سنگین: از فلزات غیرآهنی سنگین می توان به مس و روی و آلیاژ مهم این دو یعنی برنج اشاره کرد. در برنج هرچه درصد مس افزایش یابد قابلیت براده برداری آن کاهش می یابد که برای رفع این ایراد به آن سرب اضافه می کنند. برنز نیز آلیاژی از مس و قلع می باشد. از فسفر برنز برای ساخت یاتاقان ها استفاده می کنند.

مواد مصنوعی: این مواد مانند پلی اتیلن از نفت خام به دست می آیند، به علت مزایای زیادی که دارند کاربرد فراوانی در صنعت داشته و قابلیت براده برداری خوبی دارند.